Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2022 je tarotová karta PÁŽE PENTAKLŮ:

tarotova karta

Karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tato tarotová karta náleží ke Dvorním kartám

Následující řádky píši opět jako vysvětlení kolektivní energie, tedy toho, co je všude mezi námi, toho, co vévodí našemu kolektivu, našemu společenství. Představit si tuto energii můžeme jako vzduch, který všichni vydechujeme a vdechujeme neustále dokola, aniž bychom si tuto skutečnost nějak více uvědomovali. Proto se vše týká každého jedince. Ale i v této kolektivní energii má každý jedinec veliký vliv, a to hlavně na svůj život, na svůj postoj k životu, na své vnímání a na své každodenní rozhodování. Kolektivní energie je tedy něco, co se nás týká, aniž bychom si to víc připouštěli. Všichni jsme jedno. Nemá smysl se od ní distancovat, ale vždy záleží na našem postoji k ní a na našem rozhodnutí, jak s ní každý z nás naloží. To, jací jsme uvnitř, se začíná projevovat navenek víc než kdy dřív, a toto odhalení bude velice ovlivňovat právě kolektivní energii, tedy nás všechny.

Loňský rok nás vybízel k nalezení pevných bodů v nás samých. Někteří lidé ještě věřili, že jim stabilitu a jistotu po všech zemětřeseních a změnách přinese některá z autorit, někteří ještě možná věří i dnes. I v těchto dnech se setkávám s otázkou, zda se svět vrátí a bude vše jako dřív. Je třeba si uvědomit, že nebude. Pokud z jakýchkoliv důvodů budeme tento fakt v sobě popírat, o to bolestivější vystřízlivění nás čeká. Učili jsme se opřít se sami o sebe a spoléhat na sebe. Ti z nás, kteří tak učinili, jsou nesmírně napřed.
Doporučuji všem bez rozdílu ujasnit si v sobě pár bodů. Protože následující rok se nám pak prožije lépe a ve větší harmonii. Zeptejme se sami sebe, jakým způsobem chceme žít? Je třeba se probudit a nežít automaticky, velká většina z nás tak stále činí. Dále si definujme, co je konkrétně pro nás dobře a co je špatně. V poslední době je to velmi matoucí a je to i záměrně ovlivňováno. Čím více budou lidé zmatení, tím více udělají to, co se jim říká. Proto je dobré si v sobě vše srovnat a ujasnit. Čekáme. Čekáme a jen čekáme. Ale kdo jen čeká, není připraven. Konejme tedy tím, že si v sobě urovnáme tyto základní otázky. To bude jeden z hlavních pilířů, jak se nenechat zotročit.

Realita kolem nás je jiná, odlišná, než jakou ji známe. A bude tomu tak i nadále. Je třeba si uvědomit, že my, každý z nás, si určujeme, co náš život ovlivňuje a co do něj vpouštíme. A to jen tím, jak se rozhodneme. Síla mysli je nesmírně veliká a mocná. Kontrolu nad svou myslí jsme s důvěrou odevzdali a dnešní doba není o ničem jiném, než o tom vzít si ji zpět. To, jak smýšlíme, jak jsme nastaveni, ovlivňuje, v jakých fungujeme frekvencích. A jsou to právě frekvence, které určují, co na sebe necháváme působit, jaký to má vliv na naše tělo a naše životy.
Současný svět nás vede k tomu, aby nás totálně odstřihl od schopnosti se napojit na naše božství. A je sebevraždou každé duše, která to dovolí a učiní. Záměr je asi nasnadě a netřeba jej nikterak vysvětlovat.

Rok 2022 bude mít dvě odlišné energie. Jedna bude ženská a jemná, bude nás učit vztahům, těm skutečným, pomůže nám nalézat hodnoty v duchovních rodinách, domově, v kráse. Bude vyzývat naši intuici a pomáhat nám budovat důvěru v sebe sama. Druhá energie bude mužská, ta bude mít větší časový úsek ke svému projevení. Ženský a mužský princip se střídají, vidíme to na patriarchátu a matriarchátu. A právě rok 2022 přinese příležitost sjednotit tyto dva principy a uvést je do harmonie.

V nadcházejícím roce bude štěstí přát připraveným. Bude se dařit těm z nás, kteří jsou podnikaví a schopní. Doslova bude úspěch na dosah. Naše schopnosti a nadání se mohou projevit. Ptejme se sami sebe, co bychom mohli dokázat a čeho můžeme dosáhnout. Nový rok přináší nové projekty, nabízející nové možnosti. Proto je třeba se dívat dopředu a nikoliv dozadu.
To, co nemá cenu a význam, co je tedy zbytečným, zanikne. Ať půjde o pracovní místa, výrobky nebo i třeba myšlenky, vztahy. Do popředí se dostává ryze praktický přístup. Budeme si klást realistické cíle a pamatujme, že snění a bláhové plánování nás může přivést na scestí. Situace vyžaduje praktičnost a koncentraci. Teprve tato souhra okořeněná intuicí přinese pokrok a nové možnosti.

Na tarotové kartě vidíme mladíka, který v rukách drží pentakl. Příroda kolem něj je klidná, nebo on ji alespoň tak vnímá. I to je podstatný fakt, který prozrazuje, jak můžeme na svět kolem nás nahlížet. Mnozí z vás možná namítnou ale proč, když tomu tak není. Ale opravdu tomu tak není? Opravdu si nemohu vytvořit svou realitu, svůj svět, kde jsou jiné vibrace? Možná teprve tímto vědomým rozhodnutím se otočí energie, které nás ovlivňují, a začneme hledat jiné možnosti a prostředky.

Postava na kartě se plně soustředí na svůj pentakl, který pro nás může představovat nějaký cíl, který jsme si dali. Upozorňuji, že se může jednat o cokoliv, o novou práci, o založení rodiny, o jiné nastavení mysli, o uzdravení… Kdesi před námi je příležitost, a je jen na nás, zda budeme schopni ji spatřit a využít. Cesta k ní vede přes práci na sobě, snahu a soustředěnost. Zkusme se s tímto nastavením věnovat svým plánům. V celém roce 2022 bude několik významných momentů, kdy se otevřou nové možnosti každému probuzenému člověku. Budou to momenty takzvané boží milosti a rozeznat je budou schopni jen ti z nás, kteří budou připraveni, kteří budou se svou myslí pracovat a kteří se rozhodnou převzít kontrolu nad svým životem.

Negativním aspektem tarotové karty Pážete pentaklů je přílišná soustředěnost k sobě samým. Hrozí, že naše zájmy jsou tou nejvyšší prioritou a ignorujeme tak své okolí. Neprosazujme tvrdě své názory a zájmy, respektujme, že někdo může mít jiné a je to v pořádku. Jako příklad může sloužit aktuální dění. Jak říkám od začátku, covid a vše okolo něj, odhaluje pravé tváře lidí. Nesmutněme nad tím, že se někteří lidé změnili, že jsme je ztratili a nepoznáváme je. Soustřeďme se na ty stejně smýšlející. Obklopujme si podobnými lidmi. To nám dá vědomí, že nejsme sami a nečelíme tomu všemu pouze jako jedinci.
Dalším negativním aspektem Pážete pentaklů je i neustálá kontrola peněz a vyžadování hmotného majetku bez smyslu pro povinnost, který je potřebný k vytvoření bohatství. A to je mimo jiné i velké téma roku 2022. Tedy majetek, hromadění, plýtvání, náš postoj k penězům a k majetku. Inflace a emoce s ní spojené. Celková digitalizace a elektronizace. Dobře vše zvažme před jakoukoliv investicí, nelpěme a nestrachujme se, ale počítejme a předvídejme. Jedině s nastavením svých vnitřních pilířů, o které se můžeme kdykoliv opřít, a s napojením na sebe sama a na božství, můžeme vyhrát. Stačí se rozhodnout a své rozhodnutí žít. Způsoby, možnosti a příležitosti pak do cesty přijdou zcela přirozeně.

Připomínám, že je velice nutné si vědomě vybírat média a zdroje, ze kterých čerpáme informace. Je jen na nás samých, jak se jimi necháme ovlivňovat. Naučme se informace selektovat. Kdo chce, hledá a najde si to podstatné a pravé. Jinými slovy, když jsme připraveni, ty správné informace přicházejí. Právě intuice nám může výborně pomoci se orientovat. Média jsou velice mocná a opět není náhoda, jaké zprávy aktuálně přinášejí. Vše je jen otázka výběru, co na sebe chceme nechat působit. Protože každá zpráva plně ovlivňuje naše vibrace, a tedy i naše frekvence žití.

Naše duše mají své plány a mají i příležitosti a možnosti, jak vyrůst. Záleží opět jen na nás samotných, jak se rozhodneme. Soustřeďme se na své úkoly s takovým zápalem jako Páže pentaklů na svůj pentakl. Určeme si, co je tím naším pentaklem. To je stěžejní otázka! Vytyčme si své hranice, svou realitu a vpouštějme dovnitř jen to, co sami chceme, nikoliv to, co nám je vnucováno a podbízeno. A pak to chraňme a nepochybujme. Jedině tím si uchováme rozšířené vědomí a jasný opěrný pilíř uvnitř sebe samých. Pamatujme, že strach a chaos jsou nástrojem, a každý z nás se rozhoduje, zda pod jejich taktovkou chce, nebo nechce žít, a to i v této době. Lidé, kteří bloudí a jsou plni strachu a obav, v sobě nemají jasně definován svůj pentakl nebo pilíř, chcete-li. Nemají se čeho chytnout, o co se opřít a čemu věřit. Každý z nás by si proto měl svůj pentakl najít a definovat uvnitř sebe. Teprve to bude naším hnacím motorem, opěrným bodem, sítem a světlem ve tmě.

Děkuji Vám všem za projevenou důvěru, za Vaši práci na sobě samých a za to, že jste. Každý z Vás.
Těším se na naše setkávání a přeji nám všem jasnou a silnou mysl.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů