Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je KRÁLOVNA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Dvorská karta

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Stejným jmenovatelem pro měsíc leden i únor by se mohl stát termín „pozorovatel“. Prvnímu měsíci vévodila jemná energie Esa pohárů, která nás i přes všechny výzvy nabádala k přijetí božské podpory, k hledání jiného úhlu pohledu a k nezasahování tvrdošíjně do záležitostí. Tato energie pokračuje i ve druhém měsíci roku 2022, kterému vládne Královna pentaklů.

Ta nás zve do své laskavé a vřelé náruče a vybízí nás k odpočinku, k oddechu v našich záležitostech a postupech. Pokud se nám podaří nechat vše okolo nás jen volně plynout, a tedy nezasahovat nikterak markantně do dění, můžeme získat mnohem více. Čím více do dění zasahujeme, a slovo zasahovat tu má široký význam, tím logicky více můžeme měnit tok energie. To je velmi dobře známé pravidlo. Ovšem v tomto měsíci nás taková změna toku energie bude stát mnohem více sil. Takovým chováním bychom si přivodili jen bolest a vyčerpání, a výsledek neuspokojivý. Stejně jako královna vyobrazená na tarotové kartě nezasahuje do svého okolí, tak ani my k tomu nejsme vybízeni. Pokusme se tedy stát pozorovateli svého života a života kolem.

Královna si je vědoma svého postavení, svého bytí, a to ji bohatě stačí. Nic víc. Jen je a ochraňuje to své. Ví, nebo minimálně tuší, kdo je. A to, připomínám, je v každém z nás. Pravda se aktuálně dotkla většího počtu lidí, a proto se více z nás začíná na věci a dění dívat jinýma očima. Pochopili jsme i bez boje, stačilo být pozorovatelem, vyčkávat a být přirozeným, tedy sám sebou. Někteří bojovali, hledali strategie a vyčerpáni došli stejně k tomu, že veškeré dění potřebuje jen čas a náš odstup, aby se vyladilo.

Přistupujme k věcem realisticky a přirozeně. Pomoci nám mohou nápady a nápadité přístupy k situacím a k problémům. Čím více přirození budeme, tím více postupujeme v souladu sami se sebou. Nemůže se tedy stát, že bychom zasahovali do záležitostí kolem sebe jakkoliv hrubiánsky. Nastává čas být sám sebou. Už se nebude promíjet a tolerovat něco jiného. Bráníme-li se tomu, bude naše chování působit nepřirozeně, a budeme hned odhaleni. Zrovna tak nás bude do očí bít chování druhého člověka, který popírá sám sebe. Královna nás vede cestou být si jistý sám sebou, ale zároveň i shovívavě nazírat na ty, kteří to z nějakého důvodu ještě nesvedou. Neodsuzujme je, nebojujme s nimi, vzpomeňme si na svou cestu.

Dalším aspektem Královny pentaklů je mateřskost a bezpečná náruč. Dovolme si schoulit se v náručí takové své Královny. Může jít o člověka, který nám svou mateřskostí a vřelostí nabízí zažít pocit bezpečí. Nebo se může jednat o Matku zemi, o naše spojení s přírodou. Tato tarotová karta naznačuje přítomnost ženského spojení se zemí a touhu pečovat. Nechme se vést těmito pocity. Budeme velmi mile překvapeni. Pečujme o sebe, pečujme o své okolí a pečujme o to, co nám činí radost. Naopak můžeme ale i zjistit, že nás lidé, kteří tolik pečují, nesmírně dráždí, že nám vadí lidé, kteří se starají a pomáhají. Zamysleme se nad tím, jaké pocity v nás archetyp Matky země probouzí. Vítáme její péči? Identifikujeme se s její vřelostí, nebo v nás vzbuzuje odpor a závist? Sledujme své úvahy a pocity, mohou nám pomoci mnohé odhalit.

Královna pentaklů potřebuje být v souladu, jinak nemůže v jakékoliv podobě fungovat. Potřeba být ve spojení s blízkými lidmi, zvířaty a přírodou, pramení tedy z její aktuální nadvlády, a proto bychom si měli najít chvíle, které strávíme v přírodě. Teprve tam najdeme svou ztracenou rovnováhu. Všichni budeme vyhledávat místa, kde se cítíme v bezpečí a čas budeme trávit v kruhu lidí, se kterými je nám dobře. Můžeme být více citliví a hodně osobně vnímat jakékoliv nespravedlnosti, kterým budeme svědky. Všichni budeme zasaženi upřímnou touhou pomáhat ostatním. Každý v jiné míře a v jiné podobě. Záleží jen na nás, jak na takové volání zareagujeme.

Tato dvorská karta pentaklů někdy značí přepracování a únavu z práce. I když nás práce baví a naplňuje, pokud je jí moc, může se ozvat náš vnitřní hlas, žadonící o oddech. Královna pentaklů se nezalekne žádných povinností a svou práci by měla milovat. Svědčí o tom i fakt, že ve chvílích kritiky a odporu na její osobu, se ponoří ještě víc do práce. V únoru díky tomuto aspektu můžeme mít tendenci právě věci urychlovat, brát si toho přehnaně moc na starost a pod svá křídla. Neměli bychom proto zapomenout na nutnost souladu, a pro zachování harmonie aktivity střídat.

Negativním aspektem této tarotové karty je někdy vnitřní neklid. Můžeme mít spoustu nápadů a snů, ale díky nestálosti a neschopnosti si vlastně vybrat, můžeme přešlapovat na místě. V dalším případě se může jednat o závislost na majetku a až nezdravou touhu po hmotě.

V kategorii zdraví si v únoru naší větší péči zaslouží naše ledviny. Energeticky filtrují i spoustu emocí, tudíž není třeba je o to víc zatěžovat a setrvávat v náročných emocích. Rozeznávejme emoce své od ostatních a napojujme se tam, kde to cítíme. Uvědomme si, co s námi a s naším tělem dělají náročné informace, které se k nám dostávají. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí, a to i toho skrytého. Tomuto párovému orgánu pomůže větší citová harmonie a naslouchání i svým emocím. Filtrujme informace, které k sobě vůbec pustíme, filtrujme vše, co k nám přichází a vybírejme si jen to vhodné pro nás.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů