Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc březen je Pětka Holí:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
Pět postav řeší jen boj, ve kterém se vyskytly. Tarotová karta různých energií, přelidněnosti, maření a zbytečného plýtvání energií.

Vnitřní hádky a spory z února se posouvají na vnější linku a my spory můžeme cítit i ve společnosti. V kanceláři mezi kolegy, v partnerském soužití či s přáteli.

Vstupujeme do měsíce, ve kterém bude velmi důležité, do čeho vkládáme svou energii. Tak jako pětice mužů na tarotové kartě bezmyšlenkovitě zápasí, můžeme i my během března upínat svou pozornost na několik projektů najednou, anebo dokonce na nedůležité úkoly, které nás mohou je zdržovat. Proto se nejdřív zamysleme, a postupujme u řešení úkolů postupně. Dosáhneme tím mnohem většího úspěchu.

Pětka holí často poukazuje na soupeření s ostatními, neschopnost trávit čas ve větší společnosti a pocitu nesvobody v kolektivu. Březen nás může nutit trávit čas spíše o samotě, nebo v menší skupině lidí.

Často také poukazuje na konflikty na pracovišti, kterým musíme přihlížet. Na rodinné a partnerské spory a nedorozumění, na zbytečné pomluvy a neshody. Proč věnujeme tolik pozornosti ostatním? Proč se tolik necháváme pohltit spory ostatních lidí? Věnujme se sobě a svým bezprostředním úkolům, nenecháme se tak strhnout tím, co se děje vedle nás.

Roztříštěná energie nás vede k přepracovanosti a někdy k promrhání celého volného dne. Jde opět o soustředění se na cíle postupně. Nechtějme zvládnout vše najednou. Naučme se dopřát si volné odpoledne a nemyslet na spory a malichernosti, které nás mohou tížit.

Březen bude mít velmi rychlou energii a uteče tak rychle, jako přišel. Usilovné práce a namáhavě nabytých úspěchů si budeme mít tendenci cenit víc než příležitostí, které přijdou samy. Nešlo by to i opačně? Představme si, že příležitosti, které nám spadnou do klína bez usilovné a upocené snaživosti, stojí víc za to. Méně práce rovná se více úspěchů a nikoliv naopak!

Pozor by si měli dát lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni námaze, vypětí a stresu, březnová rychlá energie takové jedince donutí „vypnout“ stylem zhroucení a ulehnutí.

Orgán, který náleží měsíci březnu, je žlučník. Oslabená funkce tohoto orgánu se projevuje nerozhodností a ztrátou odvahy. Zkusme svou odvahu zacílit na překonání starostlivosti o hněvivé kolegy, vrásky z partnerských neshod a na překonání snahy vyřešit všechny problémy najednou.

Využijme zároveň rychlou energetickou smršť třetího měsíce v roce k urychlení procesů. Například uzdravení, dlouhodobého rozhodování či ke skončení zbytečností.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů