Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro červen 2012 je Osmička holí:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány, číslo 8
Osmička holí neboli žezlová osmička, karta Malé Arkány, na které je jasná azurová obloha s hradem v pozadí. Přes celou kartu vidíme osm holí, které sviští bez jakékoliv překážky vzduchem. Volně plynoucí energie, jasnozřivost, nové možnosti a dobré zprávy jsou z atmosféry této karty jednoznačně patrné.
Osmička holí je jediná ze 78 tarotových karet, která upozorňuje na to, že se jednoznačně blíží nějaká událost (kromě Vozu a Věže, u které můžeme být spíše nepříjemně překvapeni). Osm holí letících vzduchem můžeme chápat jako symbol, že se něco blíží mnohdy i mnohem rychleji, než jsme původně očekávali, že je něco cítit ve vzduchu, něco se blíží. Věci se daly do pohybu a my se můžeme jen dívat, jak se naše plány uskutečňují a realizují. Osmička představuje i cesty, které není nutno chápat vždy doslovně, ale třeba i jako jasné cesty k našim osobním cílům. Představte si, že se vaše usilovná přání stávají skutečností. To, na čem jste celou dobu pracovali, čemu jste dávali veškerou svou zbylou energii, se dává do pohybu a úplně samo se plní.

Osmička značí i urychlení našich poznávacích procesů. Tam, kde jsme dříve naráželi a nacházeli dveře zavřené, je volně přístupná nádherná zahrada, kde se nám plány i sny plní. Můžeme si celý proces představit jako králičí noru z Alenky v říši divů. V červnu se nám tato nora otevřela a je jen na nás, jakým směrem svá přání vyšleme. V šestém měsíci roku se nám díky osmičce otevírá spousta možností. Měli bychom využít emocionálního náboje a věnovat se záležitostem ducha. Naše sny se plní a my stojíme na krásné rozkvetlé zahradě, kde se nerušeně, osvobozeni od každodenních životních překážek, můžeme zabývat prací na duchovní úrovni. Právě teď s osmičkou holí je možný zásadní duchovní a tvůrčí průlom. Rychlý růst, vysoká úroveň energie a intenzivní vnímání všeho kolem nás. I tak by se dal charakterizovat červen. Velkým pokušením může být snaha jít příliš rychle dopředu, příliš rychle všeho dosáhnout, nebo naopak úsilí věci přibržďovat. Taková snaha našemu růstu neprospěje.
Osmička holí je součtem dvou čtyřek, je zdvojením nižší úrovně duchovního plánu. Síla osmiček se skrývá právě ve dvojitých základech dvou čtyřek (jedno chodidlo kráčí po zemi a druhé po základech ducha. Jen jejich spojením a propojení lze dojít k rovnováze). Právě v holích je tato síla neudržitelná, neboť jeden konec přijímá a druhý předává.© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů