Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červen je Trojka mečů:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
Tarotová karta, která nebývá velmi oblíbená a která svým obrazovým výjevem tazatele většinou spíše děsí.
Vyobrazení je velmi prosté: srdce probodnuté třemi meči a na pozadí tarotové karty jsou mraky plné deště, ze kterých hustě prší.
Chlad, smutek, sklíčenost a hořké zklamání. První a očividné vysvětlení náleží bolestné milostné zkušenosti. Proto je srdce zklamané, probodnuté a zlomené. Nicméně pokud půjdeme ve významu této tarotové karty dále, najdeme dozajista rozhodnutí, které jsme učinili v rozporu se svými city.
Proto se snažme během červnového měsíce vnímat více své pocity, zvýšenou pozornost si zaslouží naše emoce a neobvyklé emoční pochody. Nemělo by se stát, že rozhodnutí nalezneme jen po logické a racionální úvaze. Pokud tedy takovýto dopad významu této tarotové karty vnímáme, evidentně jsme v minulosti rozhodnutí učinili bez ohledu na naše city.

Nastává červnový měsíc a po předcházejících emočních kartách můžeme tuto mečovou trojku vnímat velmi skepticky a rozčarovaně. Jako tvrdý náraz, rychlé vystřízlivění a bezútěšný žal.
Příčiny tohoto emočního rozčarování se mohou u každého z nás různit. U některých také velmi rychle odezní, u jiných naopak potrvá celý měsíc.
U této tarotové karty není vhodné ihned hledat řešení a snažit se zbavit se tíživých pocitů. Byl by to téměř předem prohraný boj. Naopak zklidněme svou mysl, pokusme se přijmout bolest a hněv, který nám tato karta přináší a teprve následně mohou odeznít. Čím více násilí a nutnosti rychle tyto neblahé pocity překonat a jít dál, tím déle v našich srdcích zůstanou.

Některé činnosti nám nepřinesly to, co jsme očekávali. Některé vztahy nás zklamaly a některé postupy nenaplnily. Možný hněv na jednotlivce nebo někdy i na celý svět se hlásí o slovo. Znovu podotýkám, že není dobré jej potlačovat. Nehledejme řešení, jak z této karty ven. Ponořme se do emocí a hněvu, který naše srdce sevřel. I tento vývojový proces plný bolestného poznávání a deziluzí je velmi přínosný. Boj, který naše srdce podstupuje, můžeme vnímat jako probojovávání se k rozhodnutí, které nám doposud nahánělo strach.
Zklamání a starosti v lásce, jak jsem již předesílala, jsou typickým významem této karty. Oddalování se jeden od druhého, chlad a led ve vztahu, nekomunikace, urážky a někdy i konec milostného vztahu. Spíše než prolévat slzy nad nefunkčními vztahy, je dobré uvědomit si, že se osvobozujeme od negativních spojení a konečně můžeme zpátky získat sílu, kterou nám takové vztahy ubíraly. Poselství karty můžeme vnímat jako konečný rozpad vztahu nebo jako konec některých špatných zvyků a smýšlení ve vztahu. Není tedy nutné vždy pálit mosty.
V červnu se může naše vnitřní bolest projevit samozřejmě i v psychice a i ve fyzickém těle. Bolest jako takovou si můžeme více uvědomovat. Zatížen může být náš spánek a celkově naše srdce, které je spojeno s tlakem. Na jakýkoliv stres budeme reagovat rychleji a bolestněji, nejen díky Trojce mečů, ale i díky tenkému střevu, které spadá pod měsíc červen a které velmi citlivě reaguje na emoce a stresy.

Nebojujme tedy proti emocím, přijímejme je a snažme se z nich co nejvíce poučit.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů