Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc červenec je DEVÍTKA PENTAKLŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
V plodné zahradě stojí pod širým nebem žena, která na své ruce drží dravého ptáka. Za ní je vidět bohatá úroda vína a devět pentaklů. U jejích nohou v dolní části karty vidíme hlemýždě, který naznačuje, že tohoto úspěchu bylo dosaženo vytrvalostí a trpělivostí. Žena představuje zesílenou ženskost, ženské vnímání světa a hlavně čas na rozjímání.

I my bychom si během prázdninového měsíce měli najít čas na takovéto rozjímání o své budoucnosti. Devět pentaklů u nohou vyobrazené ženy symbolizuje hojnost a materiální zabezpečení. Úspěch ženy na tarotové kartě je výsledkem plánování a vynaloženého úsilí v minulosti. Červenec je tedy měsícem, kdy se máme radovat ze svých zásob a ze svého úsilí v minulosti. Dovolená, zvolnění našeho pracovního tempa nebo odpočinek jsou termíny, které bychom měli začít vědomě naplňovat. Žena na tarotové kartě je přeci jen zobrazena v klidu a jako přemýšlející. Nepodléhá tedy žádnému shonu a spěchu. Těží z minulých měsíců, kdy pracovala a střádala. Nyní přichází období hojnosti, času na sebe sama a užívání si svého úspěchu.

Negativním aspektem této tarotové karty je přílišná honba za penězi a signál, že možná někteří z nás věnují vydělávání peněz příliš mnoho své energie. Dlouhá pracovní doba, nevyhovující pracovní podmínky a nedostatek času pro sebe samé jsou základní znaky, že není něco v pořádku. Zapomínáme na radost a čas strávený o samotě, tedy jen sami se sebou. Takové období je velmi důležité pro každého z nás. Zkusme si alespoň během července najít chvilku na rozjímání o samotě. Sami budete překvapeni, jak moc vás posune. Pro některé z nás se chystá lekce, jak se naučit lépe zacházet s platem, který dostáváme a obecně s penězi, které jsou kolem nás. Zkráceně, přišla doba na rozhodnutí, čemu se vyplatí věnovat svou energii a čeho se můžeme s klidem vzdát. Proto rozjímejme, která činnost nám nic nedává, a my jen dotujeme a skoncujme s ní.

Podle čínské medicíny náleží sedmému měsíci v roce krevní oběh, a proto bychom si měli dát pozor na vysoký a na nízký krevní tlak, na srdce a na svou případnou nadváhu. Měsíc červenec je měsícem radosti a smíchu a tato kombinace vyléčí cokoliv. V červenci vládne Rak, kterému kromě jiného náleží i lymfatický systém, který může být více zatížen. Pokud nás bude jakýkoliv neduh trápit, stáhněme se do ústraní a soustřeďme se do svého nitra. Pamatujme na ženu na tarotové kartě, která je v přírodě a jen vnímá přítomný okamžik: sebe samu, zvířata a hojnost, které je všude kolem ní dostatek.

Hojnosti je všude dostatek pro všechny. Bohužel stále ještě většina z nás si to neuvědomuje, a má zakódováno, že čím víc pracuje, tím musí mít přeci víc peněz! Pravda je přesně opačná, je potřeba mít čas na práci na sobě, na odpočinek a na sledování dění kolem nás. Představme si tedy, že během července je všude hojnosti dostatek. Co byste v tom případě začali dělat a s čím byste okamžitě skoncovali? Té myšlenky se pak následně držte a naplňujte ji nadále.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů