Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc duben je MÍRNOST:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Velké Arkány
Čtvrtému kalendářnímu měsíci vládne kardinální znamení Berana, které nás učí objevovat nové neprobádané cesty, vzbuzuje v nás životní sílu a žene nás dopředu. Podíváme-li se do přírody, zjistíme však, že zima nás teď na začátku dubna ještě tolik neopustila. Není tedy důvod hnát se beraní silou dopředu, ale spíše pochopit význam tarotové karty, která byla na duben vytažena.
Mírnost, karta Velké Arkány, nesoucí číslo čtrnáct, patří mezi tarotové karty znázorňující klid, harmonii a rovnováhu.
Na této kartě nevidíme žádný pohyb, snad kromě přelévání vody. Anděl přelévající tuto vodu z jednoho poháru do druhého, má mohutná křídla a jednu nohu ve vodě (spojení s duší) a druhou na souši (spojení s fyzickým světem). Každá noha je jinde, ale přeci jsou propojené. A přesně této harmonii nás tato vyložená tarotová karta učí. Mírnost představuje spojení lidského a duchovního těla.
Pokud chceme dojít k vyrovnanosti nás samých, klíč je právě v této harmonii těla a duše. Proto se věnujme potřebám jak našeho fyzického, tak i duchovního těla. Mírnost nám připomíná, že jsme všichni duchovními bytostmi v propůjčeném fyzickém těle.
Cesta, která se za postavou anděla klikatí, značí příslib učení se během zkoumání světa na naší pouti. V dubnu tedy můžeme mít tendence cestovat, touhu se učit novým věcem a učení by nás mělo bavit. Můžeme se ocitnout v roli člověka, který bude mít právo rozhodovat. Pokud nám něco nebo někdo v naší cestě brání, bylo by dobré si svou cestu vyklidit. Jinak jsme v nebezpečí, že budeme odvedeni od svého životního poslání něčím nepodstatným. Vždy pamatujme na dlouhodobé cíle. Negativním aspektem této karty může být tendence sklouznout ke krátkodobým cílům a spustit tak z očí nutnou harmonii obou našich těl.
Neunáhlujme se v rozhodování, ale nechejme si vždy dostatek času k přemítání. Mírnost přímo vyžaduje potřebu se zastavit a promyslet, jaké budou naše kroky dál. Skoro nás až svádí k nečinnostem. Pamatujme, že mnohdy je tou nejlepší věcí, nepodnikat právě nic.

Ze zdravotního hlediska náleží duben játrům, jejich stav se odráží na svalech, šlachách, na očích a na nehtech. Na játrech je závislé celé naše tělo a jakékoliv jejich oslabení se projeví i na kůži. Játra ovlivňují tok energie v našem těle, proto když je budeme dostatečně posilovat vhodnou stravou a pitím vody, vyhneme se jarní únavě. S tarotovou kartou Mírnost jsou spojeny kyčle, stehna a jakékoliv úrazy při neobratnosti. Samotný její název nás už nutí k mírnosti v jakékoliv sféře. Vyhnout bychom se tedy v tomto měsíci měli přejídání, přílišnému holdování alkoholu a čemukoliv, co nebudeme činit s pokorou a v harmonii.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů