Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc leden je SÍLA:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Velké Arkány, číslo 8
Tarotová karta náležící k astrologickému znamení Lva nesoucí číslo osm. Na kartě vidíme ženu, uklidňující či krotící (o tom se vedou diskuze) holýma rukama lva. Nepotřebuje ke zkrocení mužskou sílu a svaly, používá svou mentální odvahu, intuici a spojení se samotným zvířetem. Oba dva dohromady tvoří celek, jsou si rovnocenní a svého spojení využívají.
Nad hlavou ženy oblečené v bílých šatech, značících nevinnost a její ryzí úmysly, vidíme ležatou osmičku, tedy symbol nekonečnosti. Připomíná nám, že žena na základě zkušeností z předchozích tarotových karet ví, že jí lev bude důvěřovat. Má dozajista strach, ale věří sobě samotné i jejich vzájemnému spojení.
A zrovna tak, jako žena na této kartě komunikuje se lvem, bychom měli my začít komunikovat s naším vnitřním zvířetem, které je zde symbolizováno právě prostřednictvím lva. Žena nám naznačuje, že svět se z mužských principů pomalu transformuje na jemnější a intuitivní síly, tedy na ženské. Neznamená to, že se staneme zženštilými, ale mnohem silnějšími! Když se pořádně na kartu podíváte, určitě vám neunikne odvaha a víra, které z ní přímo vyzařují. Tato karta by nás měla naučit obětovat sílu našeho ega jinému druhu síly.

Měli bychom využít lednový čas pro probuzení a hlavně porozumění našemu vnitřnímu zvířeti. Všichni moc dobře známe stav, kdy se anima v nás přímo rve do popředí a projeví se to na emocích, které nejsme schopni ovládnout. Vztek, slzy, žárlivost a podobné emocionální výjevy jsou jen promlouvání našeho doposud ignorovaného vnitřního zvířete. Stejně jako činí žena na této vyložené tarotové kartě, budeme i my jednou donuceni, budeme-li chtít sami sobě lépe porozumět, sáhnout si na rozevřenou tlamu svého zvířete a důkladně se s ním seznámit. Čím více si pak budeme svou animální stránku uvědomovat, tím méně ji budeme nuceni využívat v záchvatech zuřivosti na druhých lidech.
A jak už jsme se mnozí z nás mohli připravovat na změny kolem, díky Síle se od nynějška bude náš zájem odklánět od vnějšího světa a přiklánět se k vnitřnímu. Energie v nás se začíná soustředit na vnitřní růst a nezaobírá se vnějším světem. Síly se soustředí na sjednocení a následný rozvoj.
Poustevník, který nás provázel v prosincovém měsíci, nás připravoval a učil využít samotu a ticho pro lepší porozumění nás samých. Díky němu jsme pochopili, že vnitřní sílu nenalezneme ve venkovním světě, ale pouze sami v sobě.
Záležitosti patřící racionální, tedy mužské stránce života, ustupují a přenechávají místo záležitostem ženské, instinktivní povahy. Jinými slovy Logos předává svůj trůn Erótovi.

Tarotová karta Síla představuje člověka, který má odvahu postavit se svému životu tváří v tvář a čelit mu. Je schopen využít všechny své prostředky k dosažení svých vytoužených cílů, protože už moc dobře ví, co skutečně chce a jaký život chce vést. Může se stát, že místo odvahy nastoupí pochybnosti a strach. To je jen známka uvěznění našeho lva v nás samých. Znovu si se svým vnitřním zvířetem promluvte. Evidentně jej ignorujete a ignorace způsobuje váš strach. Absence síly našeho vnitřního zvířete způsobuje onen strach. Je to stejné jako když mu moc popustíme otěže. Ani jedna cesta nevede ke vzájemné harmonii a podpoře.
Osmá tarotová karta Velké Arkány se po zdravotní stránce zaměřuje na srdce a na záda. Neměli bychom si na svůj hřbet nakládat od nového roku nepotřebné činnosti a úkoly, které nás jen vyčerpávají. Najít sílu a vybrat si jen to, čemu se skutečně chceme věnovat je také poselstvím této tarotové karty. A srdce jednoznačně náleží emocím. Začněme od lásky vysílané od nás k nám samým. Tam leží klíč ke všem šťastným zítřkům.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů