Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro listopad 2012 je MÁG:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Velké Arkány, číslo 1
Bedliví čtenáři si jistě všimli, že tato tarotová karta byla vytažena již na měsíc květen. A jako tenkrát jsme význam této silné a mocné karty vnímali jako nový počátek, nové možnosti a startovní čáru. Také nyní je možné jej vnímat jako dosažení konce, návrat opět na počátek. Obešli jsme celý obvod ležaté osmičky, která se vznáší nad hlavou samotného Mága a symbolizuje nekonečno. Za tu dobu jsme si měli upevnit některé vědomosti, naučit se potřebné a hlavně se rozhodnout.
Toto rozhodnutí se týká volby, zda chceme žít ve lži a manipulaci nebo ne, zda chceme žít v materiálním světě nebo se pomalu přikláníme k návratu k duchovnímu a přírodnímu světu. Symbol nekonečnosti upozorňuje, že se Mág již dříve rozhodl pro duchovní svět a že v něm i žil. Nyní bychom se jak on tak i my jen na celý proces měli rozpomenout. Není potřeba se jej učit znovu, již dávno umíme žít v takovém světě.

Brzy nastane období, kdy se u každého z nás utvoří velká tlustá čára a začne sčítání. V měsíci listopadu bychom proto měli využít každého dne k lepšímu pochopení našeho já, ke splynutí s ním a k přípravám na změny, které se chystají. Naučme se zcela vypustit strach z našich životů. Jde o emoci, která nám škodí, svírá nás a přivolává jen negace. Tedy vše, co rozhodně potřebovat nebudeme. Navíc strach zde není vůbec na místě.

Mág má na tarotové kartě před sebou stůl, na němž má položeny všechny atributy tarotu. Můžeme tedy využít jakýchkoliv prostředků k získání toho, po čem skutečně toužíme. Můžeme využít čehokoliv k nalezení svých kořenů a ke správnému nasměrování sebe sama.
Jeho pravá ruka směřuje k nebi, levá k zemi. Toto gesto nás upozorňuje na hermetický zákon „jak nahoře, tak i dole“, jinými slovy jak v nebi, tak i na zemi. Někdy se při výkladu tarotových karet může stát, že Mág přichází jako upozornění, že nejsme dostatečně uzemněni nebo že nám chybí vědomí potřebné k uskutečnění našich přání. V tomto případě si zkusme zvolit jen jiný prostředek na cestě k našim snům. Někdy stačí jen jiný úhel pohledu na situaci, se kterou si řadu let nevíme rady.
Upevňujme tedy v listopadu svou energii, zaměřme se na sebe a na naše kroky k lepšímu světu kolem nás. Ukončuje se jedna epocha, schyluje se ke konci jedné éry a nám bude brzy dovoleno být při tom.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů