Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc prosinec je Poustevník:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Velká Arkána
Touto tarotovou kartou uzavíráme jistý cyklus, který běžel od tenkrát tolik obávaného konce roku 2012, kdy se mnozí z nás pod tlaky společnosti obávali predikovaného konce světa. V tomto období jsme se učili rovnováze, zákonu přijímaní a dávání a hlavně určitého sebepřijetí spojeného s nalezením svého cíle. Po třech letech bychom měli znát svůj cíl! Ti z nás, kteří mají pocit, že nikoliv a panikaří (zbytečně), si prožijí prosinec s tarotovou kartou samoty a s dostatkem času na napravení této skutečnosti.

Cílem prosincového měsíce roku 2015 je tedy u jedné skupiny jedinců ubezpečení sebe sama, že cíl, který v hloubi duše považujeme za náš, je skutečně tím pravým. U druhé skupiny o vydání se na cestu, která nás v nitru dovede až k samému nalezení cíle. Přelom roku bude zlomový a dovolím si říct, že do nového roku vplují velmi snadno ti z nás, kteří znají či poznají do té doby svou cestu. Nemusíme po ní ještě kráčet, ale alespoň ji znát! Příští rok máme dostatek času na realizování.
Jedinci, kteří pocit nadšení nesdílejí, ale spíše je ovládá strach a obavy, by měli tarotovou kartu na prosinec považovat za stěžejní. Poustevník kráčí sám za svitem lucerny, kterou si svítí na svou cestu k cíli. Je sám, ale nikoliv osamocený, jak se někdy mylně traduje. Paradoxně tedy v posledním měsíci v roce budeme raději v klidu a o samotě, nežli ve společnosti. Respektive ze společnosti ostatních lidí budeme velmi rádi utíkat do samoty, klidných míst a vlastních myšlenek. Což se může zdát jako náročný úkol v předvánočním čase, ale ti, kteří se nebudou bát taktně „vyklidit prostor a zmizet“, zažijí duchovní růst a větší spojení se svým nitrem. Nenechávejme se strhnout negativní energií od ostatních bytostí. Stres a shon jako kdyby se pokoušeli stát se synonymy pro předvánoční čas!
Ignorace zpomalení a stažení se do klidu, může mít za následek vyčerpání, přetažení a až případnou nemoc. V prosinci je zatíženo trávení, tlusté střevo a tím pádem i celá naše imunita. Soustřeďme se na to, co jíme a z duchovního hlediska i na to, co nemůžeme „strávit“. To by mohlo být vodítko k tomu, co je nutné opustit nebo s čím skoncovat.

Sledujme v prosinci své nitro a své pocity. Naučme se být pozorovateli a tím nalézt svůj cíl. Klaďme si otázky „na co se mám soustředit, co umím nejlépe a co mě baví?“ Odpovědí, které dostaneme, se držme a v příštím roce je realizujme, co to dá!
Lidé jsou přesyceni zbytečných informací a sžírá je hlad po pravdě a moudrosti. Proto apeluji na nás všechny, ať si jsme vždy schopni udělat vlastní názor a jen slepě nekopírujeme a nepřebíráme myšlenky ostatních. Jedinou správnou odpověď nalezneme v našem nitru! A k moudrosti dospíváme skrze ticho a samotu. Proto si během prosince nalezněme čas na sebe a na své myšlenky. Budeme mnohem bohatší a pomůže nám to v hledání našeho cíle.

Velmi snadno se stáváme oběťmi mediálních masáží a plni strachu hltáme lživé a zkreslené informace. Využívám tuto cestu, abych vám všem připomněla, že to, čeho se bojíme, si přitahujeme a činíme to reálnou součástí svých životů. Dobře zvažujme programy, na které se díváme, lidi, kterými se obklopujeme a tisk či stránky, které čteme. Lucerna, kterou si Poustevník na svou cestu k cíli svítí, vrhá světlo do všech možných temných koutů ať už společnosti nebo naší duše samotné. Pozvedněme své lucerny a nebojme se konečně vykročit svým správným směrem, jedině tak se totiž přidáme k celku. Zvedá se temnota, již není kam spěchat. Díky ní konečně můžeme své hvězdy v lucernách nechat vyniknout.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů