Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro říjen 2012 je Osmička pentaklů:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány, číslo 8
Mladý muž sedí na lavici a je plně soustředěn na svou práci. Pracovní zástěra, kladivo a vytepávání vzorů naznačují usilovnou práci plnou dřiny a sebekázně.
V měsíci říjnu nás tato usilovná práce čeká. Přijali jsme či přijmeme určitý závazek. Vynaložíme veškeré své úsilí na soustředěné plnění tohoto úkolu. Před námi vyvstane jediný cíl, na který se zaměříme.
Muž má jisté představy a převádí je do fyzické podoby. Z jeho myšlenek a představ se stávají reálné předměty. Traduje se, že muž představuje duchovní energii projevenou ve fyzické podobě.
Pilná práce, dostatek práce, oddanost cíli a vize před sebou. Ve většině případů se karta vykládá jako práce, která přináší odměny. Může se jednat o zaměstnání, které nám přináší odměnu ve formě výplaty, ale samozřejmě se můžeme setkat i s prací na vztahu, na sobě samých. Tato práce přináší také odměnu, odměnu, kterou nelze vyčíslit.
Všimněme si, že z tarotové karty lze vycítit jistý druh sebekázně. V říjnu ji budeme všichni potřebovat. Někdy bude potřeba zatnout zuby a nepovolit. Pokud budeme se stejnou kázní, jako muž zobrazený na vyložené kartě, zacházet se svým příjmem, nemůže se stát, že bychom pocítili nedostatek.
Pokud nás nebaví naše zaměstnání, náš vztah či náš život obecně, projevuje se tato nelibost jako neklid. Za tím je potřeba hledat nedostatečné nasazení. A za nedostatečným nasazením je potřeba hledat naši nespokojenost, která evidentně vyžaduje již netrpělivě změnu.

Buďme minimálně v říjnu tak oddáni své práci, sami sobě, svým blízkým, svému zdraví a životu. Soustředěnost, píle a trpělivost jsou tři říjnoví průvodci. Vyberme si cíl, ke kterému chceme dojít a vynaložme veškeré naše úsilí na překonání překážek. Tato tarotová karta nám chce připomenout, že pokud se na něco zaměříme, dosáhneme nemožného.
Zaměřme se tedy na pozitivní kroky vpřed, na cesty, které nás dovedou k našim cílům. Věřme sami sobě a věřme i tomu, o čem ostatní tvrdí, že je nemožné.© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů