Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2012 je tarotová karta BLÁZEN:

tarotova karta

Jedná se o silnou kartu z Velké Arkány, která nese číslo 0.
Blázen symbolizuje nový počátek, nový směr, startovní čáru či cestu.
Znamená volání po návratu na začátek, rozumějme tedy k prostotě, k prvotnímu duchovnímu učení, které jsme spolu s léty vytěsnili a naučili se život vnímat čistě realisticky a materialisticky. V roce 2012 budeme mít tendence vracet se ke svým kořenům. Tato cesta Blázna v sobě skrývá riziko v podobě změny. Nelpěme zbytečně na nefunkčních věcech a vztazích, které nás jen udržují ve světě bez duchovního cítění.
Blázna ve svém nitru objevíme, když potřebujeme učinit určitý zlom ve způsobu života. Například ukončit stávající zaměstnání či skončit vztah. V roce 2011, kdy nám vládla Císařovna, jsme se učili umocňovat vztahy a tím pádem si vybírat ty, které nám za to stojí. Ty vztahy, které pro nás byly spíše těžkým závažím právě v roce 2012, opustíme.
S Bláznem je spojená i jistá dětská bezstarostnost. Děti žijí prakticky v přítomnosti. Nestarají se o to, co bude za pět minut či dokonce, co se bude dít za pět měsíců či let. Naučme se žít v přítomnosti a vnímat okamžiky, které zažíváme. Právě v přítomných momentech, které utváříme, lze najít klíč ke šťastné budoucnosti.
Buďme v novém roce dětmi a buďme spontánní. Nečekejme na lepší příležitost, může se stát, že už nemusí nikdy nastat. Buďme odvážní, naučme se rozhodovat a za svá rozhodnutí umět brát i zodpovědnost. V roce 2012 se může stát, že instinktivně budeme vědět kam jít a co udělat, věnujme naší intuici pozornost a zkusme ji dál rozvíjet. Věřte, že v novém roce ji budeme všichni potřebovat. Může nastat situace, kdy nebude nic probíhat podle našeho plánu. Rozhodně můžeme očekávat neočekávané. Mějme oči otevřené! S námi se všemi má Osud své plány, pomocí naší intuice a návratu k duchovním hodnotám můžeme jednoduše pochopit správnost naší cesty.
Naučíme-li se nedbat tolik o materiální svět, pochopíme sami sebe a náš úkol na tomto světě. Nezapomeňme, že rok 2012 nám chystá spoustu změn! Buďme na ně připraveni s pevným základem v našich srdcích.

Nastává Rok Blázna, rok plný změn a převratů. Vraťme se na začátek cestou sebepoznání, která nám slibuje překvapující odhalení.
© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů