Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2013 je tarotová karta KOLO ŠTĚSTÍ:

tarotova karta

Tato tarotová karta náleží Velké Arkáně a nese číslo 10.
Tradiční význam této karty značí změnu, zlepšení okolností a nové příležitosti, které nás v novém roce 2013 čekají. Kolo osudu nebo karmy slavnostně ohlašuje začátek nového období, které paradoxně či spíše symbolicky skutečně s novým rokem nastává.
V rozích tarotové karty se nacházejí čtyři bytosti, spojené se čtyřmi znameními zvěrokruhu. Ženou ve Vodnáři, orlem ve Štíru, býkem v Býku a lvem ve Lvu. Všichni jsou okřídleni a všichni čtou v knihách, což poukazuje na důležitost znalostí. Někdy jsou tyto čtyři postavy připodobňovány k archandělům. Na samotném Kole štěstí nebo osudu, jak se někdy také tato karta nazývá, sedí sfinga s ledabyle držícím mečem. Tato sfinga je v kontaktu s kolem, ale nezasahuje do něj, neboť ví, že do koloběhu zasahovat nelze.
Kolo se neustále otáčí. Nic neexistuje věčně. Něco vzniká a něco zaniká. Spolu s otáčejícím kolem se otáčí a střídá vše s ním. Ne nadarmo je zvěrokruh, hodiny, spektrum barev, čtyři živly a roční období například vyobrazeno v kruhu. To nám připomíná, že se vše střídá, když přijde správná doba. Tak jako se mění zima v jaro, se mění i náš život. Je potřeba si uvědomit, že jednou se nacházíme nahoře na kruhu a jednou dole a je to tak správně. Dosáhneme největšího štěstí v bodě nahoře a padáme dolů, abychom se znovu snažili o vzestup. Tato karta nám dává možnost pochopit, že můžeme pozorovat, kde se v rámci střídajících se období života nacházíme. To, kde nyní stojíme, je jen odrazem našeho předchozího života a to, kam chceme dojít v budoucnosti, formujeme nyní. Mysleme na to při našich dalších činech.
V novém roce budou přicházet nové a mnohdy nečekané tvůrčí příležitosti. Přichází čas hledání možností, ve kterém k sobě přitahujeme nečekanou odměnu, která bude ovšem vyžadovat nemalé úsilí. Neustále bychom v novém roce však měli být připraveni na neočekávané příležitosti a zrovna tak bychom měli využít možnosti vstupu do nových sfér, které nám jsou otevřeny. Rozhodně bychom neměli lpět na starých modelech a starých zvycích. Zrovna tak nás v roce 2013 může ohrozit naše strnulost a nepřizpůsobivost. Může se nám totiž dostat výborných finančních příležitostí a štěstí nám spadnout skutečně do klína, ale jen v případě, že jsme na danou příležitost připraveni, a to při lpění na starých zvyklostech a starém myšlení půjde jen stěží.
Karta značí postup, který nás čeká. V minulosti jsme zvládli řadu nesnadných úkolů a cesta až do roku 2013 nebyla vždy růžová. Proto bychom teď měli využít síly této tarotové karty a uvést do pohybu všechny plány, které jsme si připravili pro realizaci toho, co skutečně chceme. Tarotová karta Poustevníka nás k přemýšlení o tom vybízela po celý prosinec.
Někteří z nás očekávali velikou změnu a někteří z nás byli zklamáni, že se ke sklonku roku „nic“ nestalo. Ono se ale stalo. Ale vnímají to lidé, kteří to vnímat chtějí a kteří jsou na tyto změny naladěni. A přesně tak lze vnímat i tuto tarotovou kartu. Tam, kde chceme být, můžeme být a jsme. Co kdo vysílá, to se mu vrací. Je potřeba vždy počítat s následkem svých činů, i na to nás v novém roce tato karta upozorňuje.
V nadcházejícím roce můžeme očekávat tedy vzestupy, ale i pády. Obzvláště ti z nás, kteří nechtějí pochopit, že celý svět funguje na bázi střídajících se období a cyklech života. Když porozumíme moudrosti, že život prochází podobnými proměnami jako roční období, budeme připraveni věnovat se svým nápadům, když pro ně bude příznivý čas. Pokud se nám ale tyto dveře uzavřou, měli bychom pochopit, že je načase poohlédnout se jinde či naše plány odložit na vhodnější dobu.
Numerologicky patří této tarotové kartě číslo deset. Nula nás vrací na počátek, tedy k Bláznovi, jenž kraloval minulému roku a spolu s jedničkou uzavírá jistý cyklus. Desítka zde symbolizuje novou epochu vědomí, která nám počínaje lednem nastává. Člověk se v ní osvobodí k tomu, aby se na celý svět, ale hlavně sám na sebe podíval objektivně, což nikdy předtím nebylo možné.

Jde o období významných průlomů, seberealizace a odhodlání svůj život učinit šťastnějším. Další z důvodů na sobě v roce 2013 o to víc zapracovat.


© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů