Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Kartou pro rok 2015 je tarotová karta TROJKA HOLÍ:

tarotova karta

Tato tarotová karta náleží Malé Arkáně a nese číslo 3.

Postava na tarotové kartě hledí dolů na moře, kde plují tři lodě. V jedné ruce svírá jednu ze tří holí. Traduje se, že na rozdíl od dvojky holí, kde postava stojí ještě na hradbách a v bezpečí, tato již vykročila a vydala se na cestu.

Rok Koně 2014 nás připravoval ve svém běsnícím tempu na nové cesty, podnikli jsme spoustu pokusů o změny, mnozí z nás i spoustu změn nastolili, jiní velmi brzy nastolí. Je na čase utřít si pot z čela a přivítat nový rok 2015 i s jeho harmonií a klidem. Na cestě již jsme a nyní nastává čas na pokročení v našich plánech. Tak jako postavě na tarotové kartě pro rok 2015, i nám leží celý svět u nohou a my se jen necháváme unášet myšlenkami, kterým směrem své kroky budeme usměrňovat.

Začátkem roku ještě doznívá čínský rok Koně (až do 19. února 2015) a do té doby můžeme plně využít pádící energii k dořešení situací, které odkládáme. Celkově však v novém roce budeme nuceni vyřešit takto odkládané záležitosti a někteří z nás budou spíše volit cestu útěkem. Proto je tato tarotová karta velmi často spojována s cestováním a novými dálkami. Nezapomeňme, že změna místa za nás problémy nevyřeší, většinou si je bereme s sebou. V roce 2015 se naskytnou nová pracovní místa a většina z nás bude odcházet za prací do jiných měst i zemí. Nezapomeňme v tomto roce na dovolenou, která je rovněž symbolem cest a nových míst.

Jakmile se přehoupneme do čínského roku dřevěné Kozy, nebude po tak drastickém spěchu ani památky, zrovna tak jako není ani na této tarotové kartě. Přijde období soustředění a představ, jak co nejlépe uskutečnit odvážný nápad. Po součtu všech číslic v roce 2015, nám vyjde, že jde čistě o rok osmičkový a v duchu tohoto čísla se i ponese. Osmička je číslem nestrannosti, bude pro nás tedy náročné přiklonit se na nějakou stranou, protože se naučíme chápat obě dvě. Naučíme se najít řešení pro problémy, najít vždy jiný úhle pohledu na věc. U některých z nás může dojít k vnitřnímu střetu silných a slabých stránek.

V roce Kozy bychom si všichni měli dávat pozor na finance. S rozumem nakupovat a myslet i na další dny před námi. Osmička se ráda pyšní a ukazuje se v záři reflektorů. Nezapomeňme u takového předvádění se, i počítat. Nepozorným lidem hrozí finanční dluhy, ztráta domova a neschopnost splácet hypotéky či jiné podobné závazky.

Z jednoho úhlu pohledu se může jednat o náročný rok plný finančních ztrát a psychického vypětí (někteří lidé nemusí psychicky unést náročnost roku), ovšem z pohledu druhého, rozvíjí rok dřevěné Kozy umění, nápady, inovace, tvořivost a je ideálním rokem pro upevnění rodin, nebo-li stád, chcete-li. Rodiny budou držet více pospolu a nastává ideální období pro zakládání manželství a početí potomků. Nefunkční vztahy je potřeba opustit, jak již jsme k tomu vedeni od půlky roku 2014. Někteří jedinci tak budou mít možnost opustit nefunkční vztah a velmi rychle založí nový i s rychlou vyhlídkou na nového potomka.

Nezapomeňme, že všechno své konání bychom měli směrovat ke spokojenosti. To je doménou všech Koz a tedy i novým rokem. Přichází období zastavení se, růstu a pokroku. Nežeňme se dopředu tryskem Koně, ale dívejme se dopředu a spřádejme plány jako postava na tarotové kartě.

Rok 2015 bude rokem ticha před bouří. Průbojnější a neposedná znamení si zásadní změny přitáhnou již letos, ostatní až v nadcházejících letech.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů