Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je OSMIČKA POHARŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
Na tarotové kartě nesoucí stejné číslo, které náleží i srpnovému měsíci, vidíme člověka, který odchází od osmi pohárů. Do tváře mu nevidíme, odchází pomalým krokem, opírající se o hůl. Všech osm pohárů je stabilně postaveno a připraveno k doplnění o další, tedy devátý pohár.

Srpnový měsíc je měsícem odchodu. Odcházíme od něčeho stabilního, protože hledáme, zrovna tak jako postava na tarotové kartě, hlubší zdroj naplnění. Měsíc zastiňuje slunce a následná tma nás nutí k pečlivějšímu hledání. Můžeme tedy opouštět zaměstnání, abychom našli jiné, které by nás víc uspokojovalo, opouštět můžeme vztah, který nám nepřináší takové štěstí, o kterém v nitru sníme, ale také můžeme opouštět některá naše mínění, názory či postoje.

Někdy se tato tarotová karta ukáže ve chvíli, kdy udržujeme mimopartnerský vztah a volíme odpovědnost vůči rodině před touhou srdce.

Jako by nás srpen nutil přehodnocovat náš život, nutil nás jít za lepším, za hlubším poznáním, a za větší spokojeností. Někteří z nás mohou trpět pocitem rozpolcení. Na jednu stránku nás to táhne k hlubšímu pochopení a naplnění, máme touhu svůj život změnit, ale na stránce druhé cítíme strach, že na naší cestě můžeme přijít o to, co jsme doposud vybudovali. Že nás to nečiní šťastnými, že se trápíme a místo žití jen přežíváme, to raději potlačíme. Pokud tuto nespokojenost a mrzutost pociťujete i u sebe, přichází čas k rozpoznání a identifikaci svých skutečných přání. Nelpěte na minulosti a na svých starých postojích. Nelpěte na věcech vůbec.

Osmičky jsou velmi silné karty. Se srpnovou osmičkou k nám přichází i citová odvaha, kterou bychom mohli využít právě k pátrání po hlubším zdroji spokojenosti.

I v kategorii zdraví můžeme hledat nový přístup ke svému tělu. Otevírají se dveře k opuštění nefunkčních léčebných technik a k nalezení nové alternativy v léčbě. Měsíci srpnu náleží naše teplota a tělesné teplo. Na jeho udržování mají největší vliv játra a lymfatický systém. Hlídat si životosprávu a pitný režim, zvláště v takovém parném měsíci jako je srpen, by mělo být samozřejmostí.

Využijme sílu samotné tarotové osmičky a dovolme si nalézt lepší možnosti ke své spokojenosti a harmonii. Strach, že přijdeme o doposud existující zaměstnání, vztahy, vazby, názory a postoje, nechme rozplynout. Je tu vždy možnost, že když nalezneme hlubší zdroj, budeme mnohem šťastnější.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů