Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc srpen je SEDMIČKA MEČŮ:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
Tarotová karta pro srpnový měsíc nese číslo sedm a je na ni vyobrazen muž s meči v náručí, který se neslyšně krade pryč od stanů v táboře. Díky své odvaze a odhodlání dosáhl svého. Spoléhá sám na sebe a na své odhodlání.

Ve druhé polovině prázdnin by bylo dobré mít před sebou vytyčené cíle, naplánované naše kroky dál, protože jinak hrozí, že o své budoucnosti budeme jen snít. Pokud nám chybělo odhodlání, během srpna ho je dostatek, stačí si to jen uvědomit. Všude kolem nás bude dostatek sil a energie na vykonání takových kroků, o kterých jsme zatím jen snili. Uvědomme si svou sílu a to, že pomoci si můžeme hlavně sami. Muž na tarotové kartě zvolil po uvážení, že se mu více vyplatí využít lstivosti a z nepříjemné situace elegantně odejít. Během srpna se do takové situace můžeme také dostat. Uvědomme si pak, že možná není vždy nezbytně nutné jít do boje, ale že vyhraje tan, kdo někdy zvolí ústup.

Je nutné také připomenout, že postava na tarotové kartě byla nucena najít v sobě veškerou sílu a odhodlání. Začala sama sobě víc věřit. Zamyslela se, který směr je pro ni nejlepším, zvážila následně pro a proti, a vyrazila za svým cílem s velikou vnitřní silou. Nepochybovala, věřila své duši, že ji vede tím nejlepším směrem pro ni, a šla. V srpnu budeme několikrát stavěni před nabídku lepšího řešení naší situace, záleží jen, jestli ho budeme chtít spatřit.

Náročný měsíc mají před sebou ti z nás, kteří se strachují věci „pustit“ a nelpět na nich. Drží se zuby nehty svých zarytých jistot, ale neuvědomují si, že stejně ztrácejí pomalu půdu pod nohama. Pusťme strach, a věřme sami v sebe.

Dalším náročným aspektem této sedmičky mečů jsou finance a špatný přístup k nim. Rozhodně během srpna peníze nepůjčujme, dobře čtěme veškeré smlouvy a zvažujme větší investice. Je velmi pravděpodobné, že před námi jsou nové finanční příležitosti, ale jen kvůli lpění na starých vzorcích je nevidíme. Využijme srpen tedy i na skoncování se starými a nefunkčními vzorci a začněme budovat nové cesty a nové možnosti, které nás více spojí s naší duší.

Nefunkční léčebné postupy je například také dobré opustit a najít si novou cestu ve své léčbě. Naše teplota a tělesné teplo se dostávají do vedení a kralují měsíci srpnu. Na udržování tělesného tepla mají největší vliv játra a lymfa. Měli bychom být obezřetní ke svému tělu, hlídat si pitný režim a vybírat důsledně potraviny, které našemu tělu dáváme.

Jako by nás srpen vedl k přehodnocování našich životů, k zastavení se, zvážení situace, uvědomění si své vlastní síly a odvahy a k následnému vykročení směrem, se kterým vnitřně souzníme.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů