Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc únor je Šestka Mečů:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Malé Arkány
Na tarotové kartě, která nás provází celým nadcházejícím únorem, vidíme dominantní postavu muže, který zády k nám odváží na loďce ženu s dítětem. Spolu s nimi převáží i šest mečů špičkou dolů. Pokud se zaměříme na prostředí celé tarotové karty, všimneme si zatažené sychravé oblohy, dojmu ledové vody a odtažitosti, která je patrná ze zakrytých tváří.

Jako bychom v některých směrech vyšli od začátku nového roku špatným krokem. Jako bychom očekávali lehčí cestu a hřejivější pocit. Plni dojmu a nových cílů jsme lehce zabředli v emocích již během ledna. Některým z nás emoce tak ztěžovaly situace, že rozhodně přivítají tarotovou kartu analytických mečů.

Karta přechodu, jak se jí někdy také říká, nemusí nutně vyvolávat jen beznaděj. Raději než se ptát, co mě čeká na druhé straně vody, je přínosnější položit si otázku „proč jsem byl touto únorovou kartou donucen vydat se na cestu?“ Již několik měsíců nás tarotové karty vzývají ke změnám myšlení, pocitů, nevhodných lidí kolem nás, ale popravdě - komu se podařilo skutečně skoncovat s nefunkčními vztahy, myšlenkami a názory? Jen některým. Proto v únoru máme v této kartě Malé Arkány posilu. Na cestu změn nás sama již vyvezla. Neklidné vody necháváme za sebou a vplouváme do pokojnějších míst. Šest seřazených mečů v loďce je důkazem, že strachy si stále vezeme s sebou, i přesto, že si někdy namlouváme opak. Proto je potřeba ke změnám přistupovat až s plnou zodpovědností za své chování a po správném vnitřním rozhodnutí. Nechme tedy konečně již za sebou tíživé opakující se situace a zbavme se jednou provždy strachu, který s sebou tentokrát vezeme na loďce v podobě šesti mečů.

Druhý měsíc v roce je měsícem sebeovládání, disciplíny a střízlivé volby. Emoce jsme nechali za sebou v lednu a naivně si myslíme, že jen s analytickým myšlením nám to půjde bez osekaných emocí lépe. Chlad, který z tarotové karty cítíme, je toho důkazem. Srdce bez hlavy a hlava bez srdce nemohou fungovat. Zkusme je sladit a vnímat dohromady.

Pozor, ať tuto tarotovou kartu někteří z nás nevnímají jako jasný signál pro bezmyšlenkovité pálení mostů. O to tu neběží. Spálit most se zmrzlými emocemi je velmi jednoduché, ale co se stane, až emoce zase pookřejí?

Šestka mečů také poukazuje na proces, ve kterém přestáváme obviňovat za svou situaci druhé a začínáme přebírat zodpovědnost za směr, kterým svým životem jdeme.

Negativními aspekty této tarotové karty jsou hádky, konflikty ať už vnitřní nebo vnější a nutkavá touha právě změnit tyto situace. Nezapomeňme, že správnou změnu docílíme jedině pochopením svého podílu na současných okolnostech.

Stres, napětí a nerovnováha jsou průvodci února. Únor nám nastavuje zrcadlo, jak jsme těmto třem průvodcům odolní, ukazuje nám, jak se umíme strachovat kvůli malichernostem a jak mnohdy řešíme problémy, které nikdy vyřešit nemůžeme. Místo toho bychom měli najít čas a způsob, jak se nad všechno povznést. Únoru náleží ledviny, tedy párový vztahový orgán, který je úzce spjat s naší psychickou stránkou. Oslabená funkce ledvin se projevuje formou úzkosti a nízkého sebevědomí. Rozhodně bychom si všichni měli najít během února čas na sebe, na vnímání sebe samých a na radost, kterou je potřeba si dělat.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů