Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro září 2012 je Měsíc:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Velké Arkány, číslo 18
Přichází opět velká potřeba změny. Jako bychom všichni procházeli obdobím změn již po několik měsíců. Ti z nás, kteří se se změnou již utkali, se buď mají zaměřit ještě na nějaké části svého života a změnu dokončit celou nebo ještě čekají na ostatní. Nezapomínejme, že jsme všichni součástí celého vesmíru a každý z nás je „jen“ jedna dvanáctina celku (podle dvanácti znamení ve zvěrokruhu). Až všichni dohromady tvoříme dokonalý celek.
Vracíme se opět k Měsíci, který svým stříbrným světlem osvětluje i ty části, které jsme před tím neviděli. Spolu s nimi vychází na povrch strachy a emoce. Může se stát, že se naše pocity budou během září střídat. Budeme zmatení a nejistí a podezíraví. Vyžeňme na povrch naše vnitřní strachy a postavme se jim tváří v tvář. Začátek školního roku, nástup do práce po dovolené, změna zaměstnání, partnera, narození dítěte, to jsou vše změny, které vyvolávají spoustu emocí, se kterými se utkáváme. Vyvarujme se sebeklamu a zkusme se dívat na celou změnu jako na příležitost našeho duchovního růstu.

Měsíc symbolizuje ženství, ženskou energii a plodnost. Jeho oběh se kryje s 28 dny menstruačního cyklu a jeho dorůstání symbolizuje životní úděl ženy, početí, těhotenství a rození. Měsíc se mění každou noc podobně jako ženy, které se mění během celého života a které svými náladami a pocity podléhají hormonům. Na rozdíl od mužské energie, která je popisována jako přímá a neměnná.
Tato tarotová karta je spojena se znamením RAKA. Ovládá rodinu, domov a ochranu a proto se může stát, že září naše emoce a pocity ve vztazích ještě víc semkne. Jen pozor na klam a podezíravost. Podívejme se vždy na situaci i jiným úhlem pohledu. Věci i lidé vypadají jinak za slunečního světla a jinak za noci, kterou právě Luna ovládá.
Září bude měsícem komunikace. Luna ji může ovlivnit na tolik, aby z jasně míněných a pronesených slov došel k posluchači jen nejasný šum. Soustřeďme se na pronášená slova a na emoce, které posíláme druhým. Luna má velkou moc ovlivňovat. Ovlivňuje i náš spánek a během září nás může potkat nespavost, ale i špatné sny. Věnujme pozornost našemu spánkovému režimu a snažme se ho dodržovat. Boudou-li se nám sny opakovat, zapisujme si je, přemýšlejme nad nimi. Během noci opouští naše duše tělo a odchází si pro cenné rady. Prostřednictvím snů jde právě o intenzivní spojení s naším podvědomím. Využijme září k tomuto spojení nás samých se sebou.
Stále více z nás si uvědomuje, že jsme krmeni falešnými informacemi, které mají za úkol jediné, vyvolat v nás strach a zlé představy. Ti, kdož se bojí, poslouchají, nepřemýšlí a stávají se závislí na systému. Nenechejme své životy ovládat. Chaos a zmatek v našich duších je vyvolán záměrně. Přitom k nalezení odpovědí stačí tak málo. Dále už jen Pierre Lasenic: „Ptáš se hmoty, člověče, knihy se ptáš, minulostí se dokládáš a autory cituješ, a svého vlastního ducha nevidíš. Vždyť jen v tobě leží řešení všech úkolů...“© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů