Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Výklad tarotové karty pro měsíc září je Ďábel:

Výklad tarotové karty na aktuální měsíc

Karta Velké Arkány
Velmi silná a mnohými i obávaná tarotová karta s číslem patnáct nás bude provázet po všechny zářijové dny. Zvířecí hlava s rohy, netopýří křídla a ostré drápy na nohách. Všude kolem panuje černota a tma. Do popředí vystupuje nahá dvojice, která je k sobě, a zároveň i k samotnému Ďáblovi, připoutána řetězy. Muž a žena jsou řetězy omezeni a zatíženi strachem z nedostatku financí a z bídy. Omezeni jsou i ve svém duchovním vzezření, protože se soustředí jen na zúženou cestu před sebou.

Vyložená tarotová karta Ďábel nám svou černotou zatemňuje mysl. Jako bychom zapomněli na to vše, co jsme se naučili. Začínáme ignorovat své duchovní potřeby a soustředíme se jen na materiálno, kterým se obklopujeme. Dlouhodobě jsme vyprahlí, chodíme se strachem v kruzích, nevidíme cíl naší cesty a jen se chytáme pomíjivého materiálna. Většina lidí se této tarotové karty bojí nebo se rozhodne ji prostě ignorovat. Nutné je podotknout, že žádná karta v nás nemá vyvolávat strach, ale má nás upozornit na to, co se s námi v určitém období děje a ukázat směr, kterým jdeme, pokud situaci nepochopíme a nerozhodneme se ji změnit. A těm z nás, kteří se rozhodnout pro ignoraci Ďábla, zůstane zklamání a bludné kruhy.

Jedná se o náročnou kartu, která ovšem vnímavé bytosti posune hodně vpřed. Nesnažme se prázdnotu v nás nahrazovat hrabivostí. Využijme oheň, který je s touto tarotovou kartou spjat, k očistě. Během září se obklopujme zapálenými svíčkami, světlem a teplem samotným. Pomůže nám spálit to „zlé“ a nastolit místo pro nové. Nastává ideální období pro vzdání se nefunkčních věcí, vztahů, projektů a finančních povinností, které jsou zbytečné. Vyhazujte, končete a měňte. To, co se mnohým může v září zdát tak obtížné, je překonat strach.

Ďábel je velmi mocná karta finančního úspěchu. Pokud se rozhodneme realizovat své finanční cíle a soustředit se plně na ně, také jich za pomocí této tarotové karty dosáhneme.

Jak jsem již mnohokrát naznačila, negativním aspektem této vyložené karty je strach a mnohdy i neuvědomění si, že pro vyřešení naší situace existují i jiné alternativy, než ty, které v tuhle chvíli jako jediné vidíme. Pozor na milostné trojúhelníky, žárlivost a nevěry, které spadají pod Ďábla. Zahrávání si s ohněm nikomu nic dobrého ještě nepřineslo.

Tarotová karta pro znamení Kozoroha je úzce spjata s kostmi, zuby, koleny, klouby a nehty. Jakákoliv kožní alergie, problémy s pokožkou a vyrážky si žádají v září větší pozornosti. Špatné držení těla se může připomenout bolestí zad a karta může poukazovat i na hemeroidy. Veškeré zhoršení těchto problémů nás chce upozornit, že se jim máme věnovat a ne je ignorovat nebo potlačovat léky. Zamysleme se během září, jaký vliv má na naše zdraví naše práce a naše finanční situace. Jaké zdravotní problémy nám způsobují? Nejvíce ohroženými orgány jsou v září slinivka a slezina, které mají na starost krev, látkovou výměnu a zažívání.

Ti z nás, kteří v září ucítí duchovní zimu, jsou plni strachu z nedostatku a vždycky se zaobírají utkvělou destruktivní myšlenkou, kterou nejsou schopni změnit. Proto se i přes temnotu snažme spatřovat světlo v nás samotných, to nám bude naším ukazatelem.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů